fbpx

Sopimusehdot

Nämä sopimusehdot ovat voimassa 27.4.2020 alkaen toistaiseksi.

Palveluntarjoaja

 • Psykologi Sinikka Kääriäinen / Eheysvirtaa -valmennus
 • Y-tunnus 2650618-1
 • Postiosoite: Nuutinkatu 2, 33580 Tampere
 • Puhelin +358 45 208 0303
 • Sivusto, johon näitä sopimusehtoja sovelletaan: eheysvirtaa.fi

Yleistä

Psykologi Sinikka Kääriäinen / Eheysvirtaa -valmennus noudattaa Suomen verkko- ja kuluttajakaupassa säädettyjä lakeja ja asetuksia. Tätä sopimusehtoa sovelletaan kuluttajan, yrityksen tai yhteisön (jäljempänä ”asiakas”) ja Psykologi Sinikka Kääriäinen / Eheysvirtaa-valmennus (jäljempänä ”yritys”) välisessä kaupankäynnissä. Yritys myy valmennuspalveluita sekä digitaalisina palveluina (verkkovalmennukset) että henkilökohtaista valmennusta, joka tapahtuu kasvotusten (jäljempänä molemmista käytetään nimitystä ”palvelu”). Tuotteiden maksuliikenne kulkee Checkout.fi -palvelun kautta. Laskutus on mahdollista siitä erikseen sovittaessa. Yritys suosittelee myös muiden yritysten ja yrittäjien tuotteita.

Checkoutin maksuehdot: https://www.checkout.fi/ehdot-ja-sopimukset/maksuehdot

Vastuuvapauslauseke

Eheysvirtaa –valmennukset ovat luonteeltaan psykoedukatiivisia eli tietoa antavia. Valmennusten materiaalit sisältävät tietoa ja vinkkejä itsehoitoon kurssin aihealueesta eivätkä ole terveydenhuollon palvelua. Valmennusten sisällön olen laatinut minä, Sinikka Kääriäinen, PsM, laillistettu psykologi, mutta valmennukseen osallistuvat eivät ole minuun potilas- tai hoitosuhteessa. Tarjoan valmennuksissa yleistä tietoa käsiteltävistä aiheista, mutta en mielenterveydellistä hoitoa.

Valmennukset eivät sisällä terveydellistä eivätkä mielenterveydellistä ohjausta tai neuvontaa. Valmennukset eivät ole psykoterapiaa eikä niihin sisälly arviointia tai hoitoa. Valmennuksissa ei anneta ammatillista neuvontaa liittyen mihinkään terveydelliseen tai mielenterveydelliseen häiriöön tai sairauteen.

Asiakkaan tulee aina itse arvioida palvelussa tai asiakkaalle muutoin palvelun puitteissa annettujen tietojen soveltuvuutta itsellensä, ottaen huomioon muun muassa terveydentilansa, fyysiset ja psyykkiset ominaisuutensa sekä muut yksilölliset olosuhteet. Valmennus ei korvaa eikä ole vaihtoehto lääketieteen tai mielenterveyden ammattilaisen tekemälle arvioinnille tai tarjoamalle hoidolle. Suosittelen, että asiakkaat, jotka saattavat kärsiä lääketieteellistä tai psykologista hoitoa vaativasta häiriöstä tai sairaudesta, hakeutuvat ensisijaisesti terveydenhuollon ammattihenkilöiden, kuten lääkäreiden ja psykologien yksilövastaanotolle. Mikäli valmennettavalla on jo oma hoitava taho, kannattaa vastaanotolla ottaa puheeksi valmennukseen osallistuminen ja katsoa valmennuksen materiaaleja yhdessä ammattilaisen kanssa.

Asiakas hyväksyy sen, että palvelua ja sen sisältöä käytetään kaikilta osin asiakkaan omalla vastuulla.

Sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen

Sopimus syntyy, kun asiakas ostaa yritykseltä tuotteen tai palvelun. Asiakas ei ole tämän jälkeen velvollinen ostamaan muita tuotteita.

Tuotteiden ja palvelujen toimitus

Yritys sitoutuu toimittamaan digitaaliset palvelut joko

 • heti oston yhteydessä siten kuin palvelukuvauksessa on määritelty (valmiit verkkovalmennukset)
 • viimeistään 14 vuorokauden kuluessa ostosta (uusien verkkovalmennusten pilotointi)

Henkilökohtainen valmennuspalvelu toteutetaan asiakkaan kanssa sovitusti.

Yritys ei ole vastuussa yhteistyökumppanin tarjoaman palvelun toimittamisesta. Mikäli asiakas ostaa yhteistyökumppanin tuotteen, asiakkaan pitää ottaa selvää yhteistyökumppanin tuotteen toimitusehdoista yhteistyökumppanin sivuilta.

Palvelu voi sisällöltään ja toiminnoiltaan poiketa toisistaan eri päätelaitteilla käytettynä.

Hinnat

Palvelujen ja tuotteiden hinnat voivat vaihdella ja muuttua. Yrityksen verkkokaupassa oleva hinta on se, jonka asiakas maksaa, ellei asiakkaalla ole käytössään alennuskuponkia.  Erilaiset kampanjat ja alennukset ovat voimassa vain rajoitetun ajan, eikä alennuksia myönnetä jälkikäteen. Kaikki hinnat sisältävät alv 24 %.

Maksaminen

Tuotteiden ja palvelujen maksaminen tapahtuu Checkout.fi –palvelun kautta. Asiakas on velvollinen maksamaan ostamansa tuotteet kokonaan, ellei käytä kuluttajasuojan peruutusoikeutta. Laskutusvaihtoehdossa maksuehtona on 14 pv netto.

Mikäli maksua ei vastaanoteta eräpäivään mennessä, yrityksellä on oikeus lisätä laskuun korkolain mukainen viivästyskorko, huomautusmuistutus ja keskeyttää palvelu siihen saakka, kunnes lasku on maksettu. Mikäli maksua ei vastaanoteta 2 kuukauden kuluessa alkuperäisen laskun eräpäivästä, yrityksellä on oikeus evätä mahdolliset ostot jatkossa.

https://www.checkout.fi/ehdot-ja-sopimukset/maksuehdot

Valmennukset voit ostaa myös luotolla ja halutessasi maksaa osissa.

Lue lisää täältä.

Sopimusehtojen muuttaminen

Yritys pidättää itsellään oikeuden muuttaa sopimusehtoja. Muutosten taustalla ovat yleisimmin lainsäädännölliset muutokset.

Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

Asiakkaalla on velvollisuus antaa yritykselle oikeat tiedot. Esimerkiksi henkilökohtaisen valmennuksen aikana asiakkaan on annettava ajankohtaista ja oikeaa tietoa yritykselle, jotta yritys pystyy antamaan parasta mahdollista apua ja tukea asiakkaalle.

Palvelujen käyttö

Asiakas sitoutuu käyttämään palvelua ja sen materiaaleja vain henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Jotkin palvelut edellyttävät, että käyttäjä rekisteröityy palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä asiakkaan tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot. Asiakas on vastuussa antamiensa henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä.

Rekisteröitymisen yhteydessä asiakkaan tulee myös valita itselleen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Eheysvirtaa -valmennus ei vastaa käyttäjätunnuksen luvattomasta, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä mikäli käyttäjätunnus paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi. Kaikki asiakkaan käyttäjätunnuksella tehdyt toimet katsotaan kyseisen käyttäjätunnuksen omistajan tekemiksi. Mikäli asiakas tulee tietoiseksi käyttäjätunnuksen oikeudettomasta käytöstä tai mikäli käyttäjätunnuksen luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee asiakkaan ilmoittaa tästä välittömästi yritykselle. Yritys voi tällöin oman harkintansa mukaisesti sulkea käyttäjätunnuksen sen väärinkäytön estämiseksi.

Asiakkaan on oltava täysi-ikäinen. Alaikäinen voi osallistua valmennukseen vain huoltajan suostumuksella. Kaikkien alaikäisten tai muutoin vajaavaltaisten tulee käydä nämä käyttöehdot läpi vanhempiensa tai edunvalvojansa kanssa sekä saada vanhempiensa tai edunvalvojansa hyväksyntä näille käyttöehdoille ennen palvelun käyttämistä.

Käyttäjätunnuksen poistaminen

Rekisteröityneellä asiakkaalla on oikeus poistaa käyttäjätunnus. Käyttäjätunnus poistetaan käytöstä ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen info@eheysvirtaa.fi. Käyttäjätunnuksen poisto astuu voimaan viimeistään neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluttua siitä, kun Eheysvirtaa -valmennus kuittaa käyttäjätunnuksen poistamisesta koskevan pyynnön vastaanotetuksi.

Käyttäytyminen palvelussa ja käytön estäminen

Asiakas on henkilökohtaisesti vastuussa palvelun käytöstä sekä viesteistään ja tekemistään toimenpiteistä palvelussa. Asiakkaan tulee käyttää palvelua näiden ehtojen, voimassa olevan sääntelyn ja hyvän tavan mukaisesti. Asiakkaan tulee itse arvioida, missä laajuudessa jakaa henkilökohtaisia tietojaan palvelussa, kuten esimerkiksi palvelun Facebook-ryhmässä.

Eheysvirtaa -valmennus pitää muun muassa seuraavia tekoja, näiden ehtojen vastaisina:

 • laittoman, haitallisen tai herjaavan sisällön levittäminen tai lähettäminen;
 • Eheysvirtaa -valmennuksen tai kolmansien osapuolien tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia loukkaavan tiedon tai materiaalin lähettäminen;
 • palvelun hyväksikäyttö tavalla, joka rikkoo näitä käyttöehtoja tai mitä tahansa soveltuvaa lakia tai määräystä;
 • muiden käyttäjien, henkilöiden, henkilöryhmien tai oikeushenkilöiden uhkaaminen, kiusaaminen, ahdistelu, vainoaminen tai häirintä;
 • tekeytyminen toiseksi henkilöksi;
 • toisten asiakkaiden jakamien sisältöjen edelleen välittäminen palvelun Facebook-ryhmän ulkopuolelle.

Mikäli Eheysvirtaa -valmennus harkintansa mukaisesti katsoo, että asiakas on rikkonut näitä ehtoja ja/tai käyttänyt palvelua mihin tahansa laittomaan tai muutoin kiellettyyn tarkoitukseen, Eheysvirtaa -valmennus voi oman harkintansa mukaan estää asiakkaan pääsy palveluun rajoittamattomaksi ajaksi.

Palvelun käytettävyys

Eheysvirtaa -valmennus ei takaa eikä vastaa siitä, että asiakkaan yhteys toimisi odotetulla tavalla tai että palvelu olisi aina tai keskeytyksettä saatavilla.

Asiakas vastaa siitä, että hänellä on palvelun käytön ja asianmukaisen tietoturvan edellyttämät laitteet, ohjelmat ja järjestelmät, kuten päätelaitteet, selaimet ja liittymät ml. tietoliikenneyhteydet. Eheysvirtaa -valmennus ei takaa, että palvelua voi käyttää käyttäjän laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä.

Asiakaspalautukset ja reklamaatiot

Kuluttajalla on kuluttajasuojalain mukaiset ehdot peruuttaa kauppa. Kuluttajalla ei kuitenkaan ole oikeutta peruuttaa digitaalisen tuotteen ostoa sen jälkeen, kun yritys on aloittanut digitaalisen tuotteen toimittamisen. https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Ostaminen-myyminen-ja-sopimukset/verkkokauppa-posti-ja-puhelinmyynti-etamyynti/peruutusoikeus-etamyynnissa/

Asiakkaan tulee aina varmistaa, kuka tuotteen on valmistanut ja/tai myynyt ja ottaa kyseiseen tahoon yhteyttä ennen palautuspyynnön tekemistä. Asiakaspalautuspyyntö tulee toimittaa viipymättä sähköpostilla osoitteeseen sinikka.kaariainen@eheysvirtaa.fi.

Reklamaatioissa asiakkaan tulee olla yhteydessä tuotteen alkuperäiseen valmistajaan ja/tai myyjään (esimerkiksi kumppanuusmarkkinointi). Asiakasreklamaatiot, jotka koskevat yrityksen omia tuotteita tulee lähettää yritykselle viipymättä, kuitenkin viimeistään 2 kuukauden kuluessa. Yritys käsittelee reklamaatiot kahden viikon kuluessa siitä, kun reklamaatio on tullut yritykselle.

Palvelussa annetut tiedot

Vaikka yritys pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että palvelussa julkaistut tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia, tiedot saattavat sisältää epätarkkuuksia tai virheitä. Yrityksellä on oikeus korjata havaitut virheet ja koska tahansa muuttaa palvelussa julkaistuja tietoja. Yritys ei vastaa virheellisistä tai epätarkoista tiedoista mahdollisesti aiheutuneista haitoista.

Ylivoimainen este

Jos näissä ehdoissa mainittujen tai asiakkaan kanssa erikseen sovittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisen esteen eli esimerkiksi luonnontapahtuman, katastrofin, Eheysvirtaa-valmennuksesta riippumattoman syyn (force majeure) vuoksi ole mahdollista, yritys vapautuu velvoitteistaan velvoitteen täyttämisen estävien force majeure –olosuhteiden keston ajaksi. Tällöin asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta Eheysvirtaa -valmennukselta sopimuksen rikkomisesta.

Riita-asioiden käsittely

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

 

Valikko