fbpx

Tarinamme

Elämän virrassa

Halu ymmärtää ihmisyyttä ja utelias asenne ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia kohtaan ovat saattaneet minut polulle, joka johdattaa yhä syvemmälle mielen ja kehon saloihin. Perustan nykyiselle työlleni ja Eheysvirralle olen ammentanut työstäni psykologina yli kymmenen vuoden aikana. Suurimman osan tästä ajasta olen työskennellyt kuntoutussektorilla.

Työssäni olen tutustunut asiakkaiden elämäntarinoihin, kokemuksiin ja tunteisiin, jotka ovat kietoutuneet fyysiseen terveyteen ja sen moninaisiin oireisiin. Tähän kaikkeen omat elämänkokemukseni ja oivallukseni ovat tuoneet lisäulottuvuuden. Olen saanut konkreettisesti testata oppeja omassa elämässäni. Teoreettisen perustan ohella valmennusmetodini on vahvasti kokemuksellinen ja käytännönläheinen.

Kutsumuksen johdattamana

Valmennusmetodini perustuvat näkemykseen, että jokainen ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, eikä kehoa ja mieltä voi oikeastaan edes erottaa toisistaan. Olen syventänyt psykofyysista osaamistani erilaisilla lisäkoulutuksilla, jotka ovat synnyttäneet valmennuskokonaisuuksiin mielenkiintoisia harjoitteita. Nämä harjoitteet ovat kokemuksellisia ja käytännönläheisiä. Kokemuksellisuus eli oman itsen kanssa läsnäolo luo tilaa aiemmin tiedostamattomille ajatuksillemme ja tunteillemme. Näistä voimme löytää hyvin merkityksellisiä oivalluksia, jotka käytännön elämään vietynä lisäävät hyvinvointiamme.

Oppaanasi

Koen kutsumuksenani yhdistää tavanomaisen psykologin ammattiosaamiseni ja kokonaisvaltaisen terveysymmärryksen palvelemaan asiakkaideni laaja-alaista hyvinvointia. Haluan toimia oppaana niille, jotka tuntevat kutsumusta löytää hyvinvoinnin avaimia pintaa syvemmältä ja haluavat olla pikkuisen enemmän pihkassa elämään. Oppaina kanssani toimivat Hellä, Salli ja Rauha, joihin tulet tutustumaan valmennuksissa.

Lisää minusta

Psykologi Sinikka Kääriäinen / Eheysvirtaa -valmennus
6/2019 alkaen Hyvinvointivalmentaja ja psykologi

Kangasalan kaupunki, Mielenterveys- ja päihdepalvelut, Pilke-yksikkö
6/18-6/19 Psykologi
Lyhytterapeuttisen keskusteluhoidon tarjoaminen yksilöasiakkaille, hoidon suunnittelu osana moniammatillista työryhmää.

Hoiku Oy, Kymen Hoito- ja kuntoutuskeskus
8/2013-2/2017 Psykologi
Arviointi-, ohjaus- ja kuntoutustyötä sekä yksilöiden että ryhmien kanssa sekä osana moniammatillista työryhmää, työn ja palvelujen kehittäminen.

Psykologipalvelu Mandalin
1/2015-12/2016 Psykologi, oma yritystoiminta
Yksilövastaanotto, keskustelutukea psykofyysisiä menetelmiä hyödyntäen.

Carea, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
8/2009-11/2013 Psykologi, Kuntoutus- ja kipupoliklinikka
Psykologin tutkimukset, arviointi, motivoiva, terapeuttinen ja tukeva yksilötyöskentely sekä kuntouttavien ryhmien ohjaaminen.

Kymen A-klinikkatoimi
6/2005-12/2005 Sosiaaliterapeutti, 12/2005-10/2009 psykologi
Terapeuttisen tuen tarjoaminen riippuvuusongelmista kärsiville yksilöasiakkaille sekä ryhmien ohjaaminen.

Kotkan työvoimatoimisto
5/2004-5/2005 Vs. ammatinvalintapsykologi

Tampereen työvoimatoimisto
1/2003-6/2003 Psykologiharjoittelija

Tampereen yliopisto/Psykologian laitos
10/2001-8/2002 Tutkimusapulainen
8/2003-12/2003 Harjoittelija

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Valkeakosken aluesairaala
8/1999-8/2001 välillä sijaisuuksia, Sairaala-apulainen

Valikko